bổ máu
1.ほけつ 「補血」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HUYẾTケツ
BỔ