bộ nội vụ
1.ないむぶ 「内務部」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
BỘ
VỤ