bố ơi
1.おとうさん 「お父さん」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤ