bộ phận chuyên về giao dịch buôn bán
1.えいぎょうぶ 「営業部」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHIỆPギョウ、ゴウ
BỘ
DOANH,DINHエイ