bộ phận quên không lắp vào
1.くみのこし 「組残し」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỔ
TÀNザン、サン