bộ phận sinh dục
1.せいき 「性器」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍNH,TÁNHセイ、ショウ
KHÍ