bộ phận tăng tốc
danh từ
1.アクセル​​
câu, diễn đạt
2.アクセル​​

Thảo luận, đóng góp