bộ phận thay đổi tốc độ
1.へんそくき 「変速機」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CƠ,KY
BIẾNヘン
TỐCソク