bộ quân sự
1.ぐんじぶ 「軍事部」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỰジ、ズ
BỘ
QUÂNグン