bỏ quên
1.みのがす 「見逃す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIẾNケン
ĐÀOトウ