bỏ sang một bên
câu, diễn đạt
1.のこす 「残す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÀNザン、サン