bơ sữa
danh từ
1.にゅうらく 「乳酪」 [NHŨ LẠC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LẠCラク
NHŨニュウ