bộ sưu tập
danh từ
1.コレクション​​

Thảo luận, đóng góp