bộ tài chính
1.ざいせいぶ 「財政部」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘ
TÀIザイ、サイ、ゾク
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ