bồ tát địa tạng
1.じぞうぼさつ 「地蔵菩薩」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỊAチ、ジ
TÁNGゾウ、ソウ