bờ tây
danh từ
1.せいがん 「西岸」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGẠNガン
TÂYセイ、サイ、ス