bộ tham mưu
1.さんぼうぶ 「参謀部」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THAM,SÂMサン、シン
BỘ
MƯUボウ、ム