bộ tổng tham mưu
1.そうさんぼうぶ 「総参謀部」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THAM,SÂMサン、シン
BỘ
TỔNGソウ
MƯUボウ、ム