bộ trang điểm
danh từ
1.コンパクト​​

Thảo luận, đóng góp