bộ trưởng
danh từ
1.だいじん 「大臣」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẦNシン、ジン
ĐẠIダイ、タイ