Bộ trưởng nông nghiệp
câu, diễn đạt
1.のうしょう 「農相」 [NÔNG TƯƠNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TƯƠNG,TƯỚNGソウ、ショウ
NÔNGノウ