bộ tú
danh từ
1.かるた 「骨牌」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỐTコツ
BÀIハイ