bộ tư lệnh
1.しれいぶ 「司令部」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TƯ,TY
LỆNHレイ
BỘ