bờ vách
danh từ
1.がんぺき 「岸壁」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGẠNガン
BÍCHヘキ