bộ văn hóa
1.ぶんかしょう 「文化省」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VĂNブン、モン
HÓAカ、ケ
TỈNHセイ、ショウ