bọc đường
1.とうい 「糖衣」 [ĐƯỜNG Y]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Yイ、エ
ĐƯỜNGトウ