bốc hàng đường sắt
1.てつどうさいか 「鉄道裁貨」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠOドウ、トウ
THIẾTテツ
TÀIサイ
HÓA