bốc mùi
động từ
1.におう 「臭う」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

シュウ