bộc phát
động từ
1.ばくはつ 「爆発する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘCバク
PHÁTハツ、ホツ