bọc quà
danh từ
1.おひねり 「お捻り」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NIỆM,NIỆPネン、ジョウ