bóc ra
động từ
1.はがす 「剥がす」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bóc ra

1. bóc tem trên bì thư
封筒の切手を剥がす

Kanji liên quan

BÁCハク、ホク