bốc thiếu
1.つみぶそく 「積み不足」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
TÍCHセキ
TÚCソク