bơi chó
1.いぬおよぐ 「犬泳ぐ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VỊNHエイ
KHUYỂNケン