bồi hoàn
động từ
1.きょういくひようのへんさい 「教育費用の返済」​​
2.ほしょうする 「補償する」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bồi hoàn

1. Nếu khoản nợ được hoàn trả (bồi hoàn) trong vòng ~ tháng thì sẽ không phải trả lãi
_カ月以内に返済が完了した場合は、無利息とする

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
TẾサイ、セイ
GIÁOキョウ
PHẢNヘン
BỔ
THƯỞNGショウ
DỤCイク
PHÍ