bồi hồi
1.ふあんな 「不安な」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
ANアン