bơi lội
1.およぐ 「泳ぐ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VỊNHエイ