bội số phóng đại
câu, diễn đạt
1.ばいりつ 「倍率」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUẤTソツ、リツ、シュツ
BỘIバイ