bồi thẩm đoàn
danh từ
1.ばいしんだん 「陪審団」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐOÀNダン、トン
BỒIバイ
THẨMシン