bội ước
động từ
1.はやく 「破約する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ƯỚCヤク
PHÁ