bôi xấu
động từ
1.けなす 「貶す」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bôi xấu

1. bôi xấu thành quả của...
(人)の業績をけなす

Kanji liên quan

BIẾMヘン