bom
danh từ
1.ばくだん 「爆弾」​​
2.べつら​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘCバク
ĐÀN,ĐẠNダン、タン