bom bi
1.ぼーるばくだん 「ボール爆弾」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘCバク
ĐÀN,ĐẠNダン、タン