bom giờ
1.じげんばくだん 「時限爆弾」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘCバク
ĐÀN,ĐẠNダン、タン
THỜI,THÌ
HẠNゲン