bom hơi
1.がすだん 「ガス弾」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÀN,ĐẠNダン、タン