bơm ly tâm
1.えんしんぽんぷ 「遠心ポンプ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
VIỄNエン、オン