bọn đàn em
câu, diễn đạt
1.してい 「子弟」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
ĐỆテイ、ダイ、デ