bốn góc
1.しかく 「四角」​​
2.よすみ 「四隅」​​
3.よつかど 「四つ角」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bốn góc

1. Vẽ một hình vuông có bốn góc chính xác bằng 90 độ
四隅が正確に90度になるように正方形を書く

Kanji liên quan

GIÁCカク
ÔIグウ
TỨ