bốn nghi thức quan trọng cổ
câu, diễn đạt
1.かんこんそうさい 「冠婚葬祭」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẾサイ
QUAN,QUÁNカン
HÔNコン
TÁNGソウ