bốn phía
1.しほう 「四方」​​
2.しめん 「四面」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DIỆNメン、ベン
TỨ
PHƯƠNGホウ