bốn phương
1.しほう 「四方」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỨ
PHƯƠNGホウ